Home Visie

De Vrije Akker is een klein bedrijf met grote idealen! De huidige gangbare manier van landbouw sloopt zowel de natuur als de boeren zelf. Daar willen wij niet meer aan mee werken.

Op De Vrije Akker worden niet alleen groenten geteeld, er wordt vooral gewerkt aan een gezonde vorm landbouw. De term gezonde landbouw houdt meer in dan alleen biologische, vitale,  natuurinclusieve, biodiverse, CO2 bindende, klimaatbestendige of kringloop landbouw. Gezonde landbouw betekent voor De Vrije Akker een gezonde bodem met gezonde gewassen, met liefst zo min mogelijk externe kosten. Maar ook een gezond bedrijf met een reeel loon voor de tuinder, verbondenheid tussen tuinder en oogstgenoten en wisselwerking tussen landbouw en natuur.

De Vrije Akker is een CSA bedrijf. CSA staat voor Community Supported Agriculture, ofwel landbouw in samenwerking met een gemeenschap. We willen mensen graag uit het consumenten-denken trekken. Voor een gezonde landbouw is het belangrijk dat boeren en burgers samen bedrijven in stand houden, zich verbinden met elkaar. Dat betekent concreet dat je als burger niet alleen betaalt voor de producten die je opeet, maar bijv. ook voor de vaste lasten die het bedrijf met zich meebrengt. Door aan het begin van het seizoen in het bedrijf te investeren, is de boer verzekerd van zijn of haar afzet. Participatie en openheid zijn kenmerkend voor een CSA bedrijf.


GEZONDE LANDBOUW BEGINT BIJ EEN GEZONDE BODEM

In de gangbare landbouw wordt nog steeds veel te veel ingezet op het voeden van alleen de planten. In de biologische landbouw wordt de nadruk gelegd op het voeden van de bodem. Maar De Vrije Akker wil nog specifieker gaan werken aan het voeden van het bodemleven! Dat kan oa door meer bovengronds te composteren (gewasresten laten liggen ipv eerst composteren) en 'voedende gewassen' tussen de groenten te zetten (die bijvoorbeeld van dieper voedingsstoffen op kunnen nemen). Hoe meer levensactiviteit in de bodem, hoe beter de planten kunnen groeien.


EEN AKKER VOL LEVEN IS EEN AKKER VOL ETEN
Op het kas perceel wordt de bloementuin dit jaar verder uitgebreid. Er worden steeds meer vaste planten en struiken aangeplant. Zo ontstaat een mooie biodiverse tuin, waar nog meer insecten, vlinders, vogels en andere dieren, bovengronds en vooral ondergronds, een plek kunnen vinden.  
Op de grote akker staat allerlei kleinfruit en enkele fruitboompjes. Een hazelaar, eetbare bloemen, eetbare (on)kruiden en andere grondbedekkers hebben van een stenige, verdichte, onvruchtbare strook grond, nu een prachtige kleine oase gemaakt. Tot ver in december bloeien er nog wilde bloemen in het gras, met volop vliegende bezoekers.


ZO MIN MOGELIJK EXTERNE KOSTEN

Het probleem bij veel van de gangbare landbouwbedrijven (zelfs al zijn ze in Nederland zelf 'klimaatneutraal')  is dat de externe kosten niet mee gerekend worden. Externe kosten zijn bijv: vervuiling door pesticiden, verslechtering van grond door gebruik van grote machines en het wereldwijd rondslepen van grondstoffen. Daarnaast verdient de tussenhandel vaak een betere boterham aan de producten dan veel boeren zelf. Op De Vrije Akker zijn de externe kosten al zoveel mogelijk in de prijs verwerkt. Er wordt vrijwel alleen maar gewerkt met Nederlandse grondstoffen en er is gekozen voor meer arbeid, ipv gewas- en bestrijdingsmiddelen. Zo ontstaat echt lokaal voedsel, zonder verborgen impact op het milieu, met een realistisch kostenplaatje. Zie het als een investering in een gezonde wereld, met voedsel zonder bijsmaak als bonus!

 

In gangbaar voedsel zijn de externe kosten zoals vervuiling door pesticiden en verslechtering van grond door gebruik van grote machines, het gesleep met grondstoffen wereldwijd etc niet in de kosten doorberekend. Ook de tussenhandel verdient vaak een betere boterham aan de producten dan de boeren zelf. Op De Vrije Akker zijn de externe kosten al zoveel mogelijk in de prijs verwerkt. Door bijv te werken met Nederlandse grondstoffen en te kiezen voor meer arbeid, ipv goedkopere grondstoffen en bestrijdingsmiddelen. Goed lokaal voedsel is super belangrijk en verdient een goede prijs! Vertrouw erop dat elke euro die je uitgeeft een keuze is, en van invloed op hoe de wereld in elkaar steekt. Door oogstgenoot te worden investeer je in deze gezonde landbouw. Je doet enorm veel goeds voor jezelf en de wereld om je heen, en het enige wat je daarvoor hoeft te doen is oogsten en opeten...

Buy cheap windows or linux hosting for your small business website. Please consider sitecloud hosting review and hostmonster review.
OSense O-Sense
Natural Joomla Templates designed by Joomla Hosting